Skulpturer

Lady Midnight
Förbund/Union
Majlis
Linda
Skåne häst
Egon
Lilla Kerstin
Vännina
Elsa